Nadácia výchova a vzdelanie


Seminár pre verejnosť: Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede

Aktivity


Nadácia Výchova a vzdelanie spoločne s Centrom na ochranu maloletých srdečne pozýva na seminár pre verejnosť s názvom Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede, ktorý sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 v Aule Svätých košických mučeníkov na Teologickej fakulte KU v Košiciach v čase od 16:30 do 20:00 hod. Predtým bude o 15:00 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho sv. omša za obete zneužívania.

Lektormi sú odborníci s viacročnou skúsenosťou v práci s obeťami sexuálneho zneužívania maloletých. Pri tejto príležitosti bude predstavené Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte KU. Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
Vstupné je dobrovoľné.

NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411