Nadácia výchova a vzdelanie
Aktivity

Odborný seminár: Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede

Nadácia Výchova a vzdelanie spoločne s Centrom na ochranu maloletých srdečne pozýva na vzdelávací seminár pre kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie s názvom Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede, ktorý sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 v Aule Svätých košických mučeníkov na Teologickej fakulte KU v Košiciach v čase od 8:30 do 15:00 hod. Po skončení seminára bude nasledovať sv. omša za obete zneužívania o 15:00 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Seminár je vhodný aj pre kandidátov a kandidátky zasväten...

(pokračovať v čítaní ...)

Seminár pre verejnosť: Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede

Nadácia Výchova a vzdelanie spoločne s Centrom na ochranu maloletých srdečne pozýva na seminár pre verejnosť s názvom Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede, ktorý sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 v Aule Svätých košických mučeníkov na Teologickej fakulte KU v Košiciach v čase od 16:30 do 20:00 hod. Predtým bude o 15:00 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho sv. omša za obete zneužívania.

Lektormi sú odborníci s viacročnou skúsenosťou v práci s obeťami sexuálneho zneužívania maloletých. Pri tejto pr...
(pokračovať v čítaní ...)

Seminár Závislosti a rodina

Nadácia výchova a vzdelanie Vás srdečne pozýva na seminár s názvom Závislosti a rodina - skúsenosti a svedectvá Kominity Cenacolo, ktorý sa uskutoční v utorok 26. februára 2019 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach v čase od 16:30 do 20:00 hod..

Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V prílohe nájdete plagát s potrebnými informáciami. Vstupné je dobrovoľné. Veríme, že Vás téma zaujala a tešíme sa na stretnutie.


Príloha: plagát .pdf (pokračovať v čítaní ...)

Seminár pre širokú verejnosť Konflikty a emócie

Nadácia výchova a vzdelanie Vás srdečne pozýva na seminár pre širokú verejnosť s názvom Konflikty a emócie, ktorý sa uskutoční v utorok 13. novembra 2018 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach v čase od 16:00 do 19:00 hod.. Lektorkou seminára je dlhoročná psychoterapeutka a uznávaná autorka kníh v oblasti spirituality a psychológie Sr. Anna Bissi.Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V prílohe nájdete plagát s potrebnými informáciami. Vstupné je dobrovoľné. Veríme, že Vás téma zaujala a tešíme sa na stretnutie. (pokračovať v čítaní ...)

            dňa : 13.11.2018

Formačný seminár Konflikty a emócie

Formačný seminár pre kňazov a zasvätené osoby s názvom Konflikty a emócie sa uskutoční v pondelok 12. novembra 2018 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach v čase od 9:00 do 16:00 hod.. Seminár je vhodný aj pre kandidátov a kandidátky zasväteného života. Lektorkou seminára je dlhoročná psychoterapeutka a uznávaná autorka kníh o zasvätenom živote Sr. Anna Bissi. Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V prílohe nájdete plagát s potrebnými informáciami. Veríme, že Vás téma zaujala a tešíme sa na stretnutie.


(pokračovať v čítaní ...)

            dňa : 12.11.2018

Zriadenie ubytovacích jednotiek

Nadácia podporila zriadenie propedeutického (prípravného) ročníka v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského. Grant bol použitý na zariadenie ubytovacích jednotiek s kapacitou 12 študentov.

(pokračovať v čítaní ...)

  • 1

NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411