Nadácia výchova a vzdelanie


Formačný seminár Konflikty a emócie

Aktivity
dňa : 12.11.2018


Formačný seminár pre kňazov a zasvätené osoby s názvom Konflikty a emócie sa uskutoční v pondelok 12. novembra 2018 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach v čase od 9:00 do 16:00 hod.. Seminár je vhodný aj pre kandidátov a kandidátky zasväteného života. Lektorkou seminára je dlhoročná psychoterapeutka a uznávaná autorka kníh o zasvätenom živote Sr. Anna Bissi. Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V prílohe nájdete plagát s potrebnými informáciami. Veríme, že Vás téma zaujala a tešíme sa na stretnutie.
NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411