Nadácia výchova a vzdelanie


O nás

Nadácia Výchova a vzdelanie bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 28. augusta 1997. Sídlo nadácie sa nachádza na Hlavnej 91 v Košiciach. Nadácia bola zriadená v snahe podporiť výchovu a vzdelanie budúcich kňazov a laikov aktívnych v cirkevných spoločenstvách.

Podporujeme
- projekty rozvíjajúce materiálnu a technickú vybavenosť Kňazského seminára sv. Karola Boromejského
- výskumné a študijné pobyty študentov a pracovníkov doma i v zahraničí
- študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- organizovanie vzdelávacích seminárov, akadémií, konferencií a spoločenských podujatí
- charitatívne aktivity študentov s marginalizovanými sociálnymi skupinami

Predseda správnej rady
JCLic. Andrej Kačmár

Členovia správnej rady
ThLic. Jozef Kohut, PhD
Stanislav Mesarč
PhDr. Ing. Anna Maliková

Revízorka nadácie
Ing. Paulína Karabašová

Správca nadácie
ThDr. Štefan Novotný, PhD.

NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411