Nadácia výchova a vzdelanie


Podporte nás

Ďakujeme za Vašu ochotu podporiť Nadáciu Výchova a vzdelanie.

Môžete tak urobiť priamo cez príspevok na účet Všeobecná úverová banka, SK93 0200 0000 0003 7834 4542

Ak chcete venovať 2% z daní pre Nadáciu VÝCHOVA A VZDELANIE, môžete tak urobiť do 30.4.2019.
1. Ak máte jedného zamestnávateľa a ten za vás komunikuje s daňovým úradom, nezabudnite si od neho nechať vystaviť ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Z neho si dokážete vypočítať 2 % musí ísť o sumu najmenej 3 eurá. Následne pošlite dokument „Vyhlásenie“ do 30.4.2019 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.
2. V prípade, že podávate daňové priznanie priamo vy, nie zamestnávateľ: 2 % vyplníte priamo v určenej časti daňového priznania.

Formuláre na stiahnutie:

NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411