Nadácia výchova a vzdelanie


Kontakt

názov nadácie: Nadácia Výchova a vzdelanie
sídlo nadácie: Hlavná 91, 042 03 Košice
IČO: 35 507 411
DIČ: 2021419103
č. bankového účtu: Všeobecná úverová banka,
SK93 0200 0000 0003 7834 4542
email: nadacia@kske.sk

NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411