Nadácia výchova a vzdelanie


Seminár Závislosti a rodina

Aktivity


Nadácia výchova a vzdelanie Vás srdečne pozýva na seminár s názvom Závislosti a rodina - skúsenosti a svedectvá Kominity Cenacolo, ktorý sa uskutoční v utorok 26. februára 2019 v aule Teologickej fakulty KU v Košiciach v čase od 16:30 do 20:00 hod..

Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V prílohe nájdete plagát s potrebnými informáciami. Vstupné je dobrovoľné. Veríme, že Vás téma zaujala a tešíme sa na stretnutie.

Príloha: plagát .pdf

NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411