Nadácia výchova a vzdelanie


Odborný seminár: Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede

Aktivity


Nadácia Výchova a vzdelanie spoločne s Centrom na ochranu maloletých srdečne pozýva na vzdelávací seminár pre kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie s názvom Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede, ktorý sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 v Aule Svätých košických mučeníkov na Teologickej fakulte KU v Košiciach v čase od 8:30 do 15:00 hod. Po skončení seminára bude nasledovať sv. omša za obete zneužívania o 15:00 v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Seminár je vhodný aj pre kandidátov a kandidátky zasväteného života.

Lektormi seminára sú odborníci s viacročnou skúsenosťou v práci s obeťami sexuálneho zneužívania maloletých. Pri tejto príležitosti bude predstavené Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte KU. Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
Prihlasovať sa môžete prostredníctvom formulára na odkaze: https://goo.gl/forms/AJMlHWlNNBRXw5BA3
Po odoslaní formulára je potrebné zaplatiť registračný poplatok 10 Eur najneskôr do štvrtka 24.4.2019 do 12:00 na účet číslo: SK93 0200 0000 0003 7834 4542. Za prihlásených budete považovaní až po zaplatení poplatku. Pri prihlásení je možné objednať si aj obed.

Program
8:30 Registrácia
9:00 Úvodný pozdrav - Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. – dekan TF KU
9:05 Otvorenie seminára a predstavenie Centra na ochranu maloletých TF KU
Mons. Marek Forgáč – košický pomocný biskup
9:15 Páchatelia a obete sexuálneho zneužívania
doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety; Centrum na ochranu maloletých TF KU
10:00 Diskusia
10:15 Prestávka
10:45 Pastorační péče a duchovní doprovázení obětí sexuálního zneužívání v dětství
a práce s agresorem z pohledu duchovního
ThLic. Marek František Drábek DiS., O.Praem., Katolická teologická fakulta - Univerzita Karlova
11:30 Diskusia
11:45 Obed
13:00 Prevencia sexuálneho zneužívania
Sr. Agnieszka Ewa Jarkowska, kapNSJ, Centrum na ochranu maloletých TF KU
13:35 Diskusia
13:50 Cirkevné normy týkajúce sa sexuálneho zneužívania
JCLic. Andrej Kačmár, Riaditeľ Centra na ochranu maloletých TF KU
14:30 Diskusia
15:00 Sv. omša za obete sexuálneho zneužívania maloletých
Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho

NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411