Nadácia výchova a vzdelanie


Zriadenie ubytovacích jednotiek

Aktivity


Nadácia podporila zriadenie propedeutického (prípravného) ročníka v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského. Grant bol použitý na zariadenie ubytovacích jednotiek s kapacitou 12 študentov.

NADÁCIA VÝCHOVA A VZDELANIE
Hlavná 91, 042 03 Košice; IČO 35 507 411